Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 9001 ISO9001 trong lĩnh vực viễn thông

shark

New Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
thật ra ai mà tư vấn quen rồi thì dù chưa làm quen lĩnh vực nào thì chịu khó nghiên cứu tài liệu liên quan là có thể làm được. Còn về các quy trình thì tùy mức độ mình muốn xây dựng, áp dụng mà sẽ có nhiều hay ít; về nội dung thì bạn chỉ cần hiểu nội dung của tài liệu là mô tả lại những công việc mà bạn đang làm, hoặc mô tả những công việc bạn sẽ làm (nếu bạn mong muốn cải tiến cách làm hiện tại trong công việc).
 
Top