IVEM

congthien90

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào các ACE
Mình là Thiện học môi trường ở GTVT HN
mới nhận đồ án,làm về phần mềm IVEM(International Vehicle Emissions Model) thầy hướng dẫn có gửi cho tài liệu nhưng sơ sài quá.hic với lại tàn tiếng anh!
ACE nào có tài liệu gì liên quan đến phần mềm này send cho mình với! ( boy9xutc@gmail.com )! thank mọi người nhiu nhiu...
 
scroll-topTop