JICA là gì?

daibangxanh

Cây cổ thụ

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
JICA + JBIC = JICA mới

Mục tiêu của JICA là trợ giúp các nước đang phát triển, hướng tới mục tiêu có thể độc lập giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của riêng mỗi nước. Để nhằm tăng cường tính độc lập, JICA đặt trọng tâm hành động vào việc chia sẻ các kinh nghiệm và kiến thức của Nhật Bản với các nước đang phát triển.

Còn JBIC nguồn vốn cho vay
Mà công nhận JICA là dự án hỗ trợ trên mọi lĩnh vực(không riêng gì môi trường).
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop