Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

kế hoạch bán thiết bị

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
:50: Tôi muốn mở ra một tiệm bán thiết bị về môi trường. Câu khẩu hiệu của tôi khi mở lên tiệm này chính là : "Sức khỏe là số một" hoặc đại khái như vậy, vì sao vì trong tiệm tôi sẽ xét nghiệm miễn phí các chỉ tiêu hóa lý cơ bản.
Các chỉ tiêu này đo rất nhanh, trong vòng 10 phút, ngoài ra nếu người tiêu dùng muốn đo thêm các độc tố và các chỉ tiêu khác thì phải đóng tiền. Khi biết các chỉ tiêu chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho họ các phương pháp bảo vệ sức khỏe trong môi trường ô nhiễm về kk, nước như hiện nay:gunsmilie:
 
Top