Kế hoạch bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách MT

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em có đọc qua 1 văn bản nói là Luật Ngân sách yêu cầu hàng năm lập dự toán. Em đang làm một kế hoạch BVMT cấp huyện, nhưng chưa xây dựng dự toán bao giờ. Bác nào ở có kế hoạch BVMT, dự toán BVMT của huyện cho em xin bản tham khảo, nếu có tờ trình xinh phê duyệt dự toán thì càng tốt. Thanks.

http://yeumoitruong.vn/forum/thread...uyen-tan-Yen-Bac-giang.html?p=82843#post82843
Trong kết luận thanh tra này thấy có nói lập dự toán.
 
scroll-topTop