Kế hoạch ngày môi trường thế giới 5-6-2009

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 3358 /KH-TNMT-CCBVMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2009
KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới (29/4 đến 5/6/2009)

[FONT=&quot]­[/FONT]
 • Căn cứ công văn số 1100/BTNMT-TCMT ngày 14/4/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2009.
 • Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.
 • Căn cứ công văn số 1347/UBND-ĐTMT ngày 21/4/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới 5/6.
I. MỤC TIÊU:

 • Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng và khai thác có hiệu quả tài nguyên nước phục vụ sản xuất và đời sống xã hội.
 • Tập trung triển khai các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất, dịch vụ, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; cải thiện môi trường kênh rạch trên địa bàn Thành phố; bảo vệ tài nguyên nước; tăng cường diện tích và chất lượng mảng xanh đô thị.
 • Vận động người dân tích cực hưởng ứng chủ đề “Năm 2009-Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, đẩy nhanh việc triển khai xây dựng 25 khu phố không rác và 15 tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố.
 • Đẩy mạnh công tác tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch thiết thực hưởng ứng Tháng hành động và Ngày môi trường thế giới.


II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
[FONT=&quot]­[/FONT]
 • Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới tại khu chung cư Xóm Cải quận 5 vào thứ bảy ngày 6/6/2009 với chủ đề“Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu”.
 • Tăng cường tổng vệ sinh theo từng đợt trên toàn thành phố; đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường tại các trạm trung chuyển và trạm ép kín; tăng ca thu gom và vệ sinh thùng rác công cộng; hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện tổng vệ sinh, thùng rác cho các đơn vị có kế hoạch cụ thể.
 • Triển khai Tuần triển lãm ảnh đẹp môi trường tại công viên Lam Sơn từ ngày 06/6/2009 với Trung tâm thông tin triển lãm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm ghi nhận sự cộng tác đóng góp của các cá nhân, tập thể trong công tác bảo vệ môi trường những năm qua.
 • Tổ chức các đợt tập huấn về kiến thức, pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt các phường, xã, thị trấn, quận-huyện và các ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp. Hướng dẫn áp dụng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng trong xây dựng 25 khu phố không rác.
 • Triển khai công tác phối hợp kiểm tra liên ngành giữa Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình vệ sinh môi trường tại một số khu vực trọng điểm: xí nghiệp sản xuất phân bón, lò giết mổ, bệnh viện, công trường xử lý rác thải, trạm trung chuyển rác, chợ đầu mối, khu vui chơi công cộng, trường học, khách sạn….
 • Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát và quan trắc chất lượng nước, không khí trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời dự báo và có kế hoạch quản lý chất lượng môi trường thành phố ngày càng tốt hơn.
 • Tổ chức Ngày hội Tái chế tại công viên Lê Văn Tám ngày 17/5/2009 với mục tiêu tuyên truyền kêu gọi cộng đồng và doanh nghiệp tăng cường các hoạt động tái sử dụng và tái chế nhằm tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
 • Phối hợp triển khai chương trình gặp gỡ, giao lưu “Những người làm đẹp đường phố” lần V với Viện tâm lý và Giáo dục môi trường nhằm động viên tinh thần các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác làm sạch đường phố.
 • Tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch thực hiện Tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố; tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho sinh viên tại nhà Truyền thông môi trường Đại học Khoa học tự nhiên.
 • Tham gia tổ chức Ngày chủ nhật xanh lần thứ 79 phát động phong trào trồng cây kỷ niệm ngày sinh của Bác cho đoàn viên thanh niên.
 • Phối hợp tổ chức Hội thi sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm theo chủ đề “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” cho câu lạc bộ Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường 24 quận huyện do Hội liên hiệp phụ nữ thành phố chủ trì.
 • Chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên môi trường quận-huyện xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động và Ngày môi trường thế giới trên địa bàn, tham dự Lễ ra quân tổng vệ sinh hưởng Ngày môi trường thế giới 05/6/2009 do thành phố tổ chức.
 • Biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường (poster, bướm), phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình…)
 • Tổ chức Lễ tổng kết Tháng hành động nhằm báo cáo và đánh giá rút kinh nghiệm hiệu quả các hoạt động, khen thưởng những cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI
1. Lễ ra quân hướng ứng Ngày môi trường thế giới
Nhằm thu hút người dân địa phương tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới tại các khu dân cư, Sở Tài nguyên và Môi trường phối với Ủy ban Nhân dân Quận 5 tổ chức Lễ ra quân tổng sinh với chủ đề “Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu”trên toàn địa bàn theo các nội dung cụ thể như sau:
[FONT=&quot]­[/FONT]Thời gian: 6h30 thứ bảy ngày 6/6/2009
[FONT=&quot]­[/FONT]Địa điểm: Khu chung cư xóm Cải Quận 5.
[FONT=&quot]­[/FONT]Đại biểu tham dự: Khoảng 1000 người tham gia hưởng ứng bao gồm:
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố
+ Đại diện lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể liên quan
+ Đại diện Ủy ban nhân dân 24 quận huyện
+ Đại diện các ban ngành, đoàn thể và nhân dân quận 5
[FONT=&quot]­[/FONT]Các hoạt động:
+ Phát động ra quân tổng vệ sinh trên toàn địa bàn quận
+ Tổ chức tuyên truyền bằng xe loa trên 15 phường và các tuyến đường chính của quận.
+ Tổ chức quét dọn rác trong và ngoài khu chung cư;
+ Chấn chỉnh tình hình vệ sinh môi trường tại các hàng quán quanh khu vực chung cư và hai bên đường;
+ Tổ chức phát tờ bướm tuyên truyền vận động các hộ dân xung quanh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường;
2. Tổ chức Tuần lễ triển lãm ảnh đẹp môi trường
Nhằm ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân, tập thể trong công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm ảnh đẹp về môi trường tháng hành động năm nay và các hoạt động Bảo vệ môi trường tiêu biểu những năm qua với chủ đề “Hành động vì môi trường thành phố thân yêu”.
- Địa điểm: Khu vực công viên Lam Sơn
- Thời gian: Từ 6/6-12/6/2009
- Các hoạt động:
+ Khai mạc và cắt băng khánh thành khu vực triển lãm ảnh đẹp môi trường.
+ Giới thiệu ảnh các hoạt động bảo vệ môi trường của thành phố cho đại biểu tham dự.

Nơi nhận:
-GĐ (để b/c)
-P.TNMT 24 Q-H
-UBMTTQ, TĐ, HND, Sở NN&PTNT,
HPN, LĐLĐ, HCCB
-Lưu VT, CCBVMT.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Phước

Bản gốc: http://www.mediafire.com/?gzm2thtn2yn
 

daibangxanh

Cây cổ thụ

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chúng ta tham gia ở 1 phần sau:cutesmile:

1. Lễ ra quân hướng ứng Ngày môi trường thế giới


[FONT=&quot]­[/FONT]Thời gian: 6h30 thứ bảy ngày 6/6/2009:eek:k: (đúng giờ nhé)
[FONT=&quot]­[/FONT]Địa điểm: Khu chung cư xóm Cải Quận 5.
[FONT=&quot]­[/FONT]Đại biểu tham dự: Khoảng 1000 người tham gia hưởng ứng bao gồm:
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố
+ Đại diện lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể liên quan
+ Đại diện Ủy ban nhân dân 24 quận huyện
+ Đại diện các ban ngành, đoàn thể và nhân dân quận 5
[FONT=&quot]­[/FONT]Các hoạt động:
+ Phát động ra quân tổng vệ sinh trên toàn địa bàn quận :033:(vệ sinh)
+ Tổ chức tuyên truyền bằng xe loa trên 15 phường và các tuyến đường chính của quận.
+ Tổ chức quét dọn rác trong và ngoài khu chung cư;:)012:vệ sinh)
+ Chấn chỉnh tình hình vệ sinh môi trường tại các hàng quán quanh khu vực chung cư và hai bên đường; (... vệ sinh:peep:)
+ Tổ chức phát tờ bướm tuyên truyền vận động các hộ dân xung quanh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường;

2. Tổ chức Tuần lễ triển lãm ảnh đẹp môi trường
- Địa điểm: Khu vực công viên Lam Sơn (sau khi dọn rác ở Q5 chúng ta di chuyển ra đây:superman:)

- Các hoạt động:
+ Khai mạc và cắt băng khánh thành khu vực triển lãm ảnh đẹp môi trường.
+ Giới thiệu ảnh các hoạt động bảo vệ môi trường của thành phố cho đại biểu tham dự.

Lúc này chúng ta sẽ đăng ký 1 hoạt động j đó vào buổi lễ khai mạc
Thân ái
:40:
 
scroll-topTop