Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

vu tai giang

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện theo quy định mới nhất thì với biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất: doanh nghiệp có thể tự xây dựng, và tự chịu trách nhiệm, không cần bảo vệ trước hội đồng.
Với kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất thì doanh nghiệp có thể tự xây dựng hoặc thuê tư vấn làm, nhưng vẫn phải nộp hồ sơ và bảo vệ trước hội đồng được chủ trì bởi Cục Hóa chất - Bộ Công Thương
Nếu các bạn cần tư vấn rõ hơn thì có thể liên hệ với m qua email: vutaigiang@yahoo.com.vn hoặc số đt: 0978286622
 

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Ban Quản Trị
Bài viết
298
Nơi ở
Quãng Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện theo quy định mới nhất thì với biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất: doanh nghiệp có thể tự xây dựng, và tự chịu trách nhiệm, không cần bảo vệ trước hội đồng.
Với kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất thì doanh nghiệp có thể tự xây dựng hoặc thuê tư vấn làm, nhưng vẫn phải nộp hồ sơ và bảo vệ trước hội đồng được chủ trì bởi Cục Hóa chất - Bộ Công Thương
Nếu các bạn cần tư vấn rõ hơn thì có thể liên hệ với m qua email: vutaigiang@yahoo.com.vn hoặc số đt: 0978286622
Cảm ơn thiện chí của bạn trên diễn đàn, nếu bạn biết rõ thì vui lòng tư vấn trực tiếp và chia sẽ mẫu kế hoạch lên diễn đàn cho mọi người cùng tham khảo với nhé. Trân trọng
 
scroll-topTop