Kê hoạch quan trắc môi trường

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

trần đình lợi

Mầm xanh
Bài viết
15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kính gửi: các thành viên trong diễn đàn
Mình đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường cho 1 dự án xây dựng lớn,
Mình không rõ là kế hoạch quan trắc môi trường này có phải thông qua các cơ quan quản lý môi trường (Bộ TNMT, Sở TNMT ) không . và quy định này nếi có thì ở văn bản nào.
Thành viên nào biết trả lời giúp mình nhé.
Trân trọng cảm ơn!
 
scroll-topTop