Kê hoạch quan trắc môi trường

trần đình lợi

Mầm xanh
Bài viết
15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kính gửi: các thành viên trong diễn đàn
Mình đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường cho 1 dự án xây dựng lớn,
Mình không rõ là kế hoạch quan trắc môi trường này có phải thông qua các cơ quan quản lý môi trường (Bộ TNMT, Sở TNMT ) không . và quy định này nếi có thì ở văn bản nào.
Thành viên nào biết trả lời giúp mình nhé.
Trân trọng cảm ơn!
 
scroll-topTop