Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho kho VLNCN

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang rất cần kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho công trình kho Vật liệu nổ công nghiệp và Nội quy, quy định phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng ạ. Không biết trong diễn đàn có anh chị nào có mẫu, hoặc mẫu tương tự có thể chia sẻ giúp em được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
Địa chỉ mail: huudungcda51@gmail.com
 

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang rất cần kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho công trình kho Vật liệu nổ công nghiệp và Nội quy, quy định phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng ạ. Không biết trong diễn đàn có anh chị nào có mẫu, hoặc mẫu tương tự có thể chia sẻ giúp em được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
Địa chỉ mail: huudungcda51@gmail.com
Hi em, em có thể nói rõ hơn về công trình em đang làm: quy mô, tính chất, đặc thù..để anh có thể tư vấn rõ hơn. Trân trọng
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi em, em có thể nói rõ hơn về công trình em đang làm: quy mô, tính chất, đặc thù..để anh có thể tư vấn rõ hơn. Trân trọng
Công trình em đang làm là công trình Thủy điện loại nhỏ. Vị trí đặt tại nơi biên giới, hẻo lánh. Trong quá trình thi công có cần sử dụng thuốc nổ nên đã xây dựng kho vật liệu nổ 1 tấn. Đã được cấp giấy phép sử dụng VLNCN.
 

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#6
Top