kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

bibipupu

Cây công nghiệp
Bài viết
320
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Họ tên: hồ kiều anh (31 tuổi )
- Địa chỉ: thành phố tuy hòa, phú yên

Hỏi: Công ty chúng tôi có nhà máy sản xuất dăm gỗ tại KCN Đông Bắc Sông Cầu, trong thời gian qua, Công ty chúng tôi rất khó khăn trong việc lập "kế hoạch ứng phó sự cố môi trường" cho nhà máy. Vậy tôi xin hỏi có văn bản nào quy định, Công ty chúng tôi muốn xây dựng Kế hoạch trên thì làm thế nào.Chân thành cảm ơn.
 

bibipupu

Cây công nghiệp
Bài viết
320
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sở TNMT Phú Yên trả lời:
Cảm ơn câu hỏi rất hay và sát với thực tế của Qúy Công ty; Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Phòng ngừa ứng phó sự cố về môi trường là nhiệm vụ quan trọng, đã được quy định tại Khoản 1, Điều 86, Luật Bảo vệ môi trường 2005, cụ thể:
Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây:
a) Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;
b) Lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường;
c) Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường;
d) Tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên;
đ) Có trách nhiệm thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường.
2. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định hướng dẫn chi tiết việc lập Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. Do đó, trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặt khác vẫn ứng phó được với các sự cố môi trường thì đề nghị Công ty liên hệ với Bộ phận một cửa, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn việc lập Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (tùy thuộc vào những sự cố có thể xảy ra tại Nhà máy).

Chúc Qúy Công ty thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
 
scroll-topTop