Kênh thông tin truyền thông của GRAC

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kênh thông tin truyền thông của GRAC tặng đồ và phân loại rác được trình bày ở bài viết này giúp các bên liên quan có thể liên lạc và kết nối tốt hơn.
  • Chức năng "phân loại rác" nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý mạng lưới thu gom rác (quản lý hành trình xe rác, quản lý các tổ chức và hộ cá thể thu gom rác) và giúp cho người dân có thể kết nối với xe rác thông qua app (thu tiền rác online, kiểm tra và minh bạch tiền thu rác hàng tháng) và phân loại rác tại nguồn.
  • Chức năng tặng đồ giúp cho việc tăng cường tái sử dụng các vật tư, thiết bị, ...trước khi thải bỏ ra môi trường bên ngoài
Các kênh thông tin từ GRAC:
Các mạng xã hội hỗ trợ GRAC chính thức (được quản lý bởi GRAC):
Phụ trách quản lý:


1547458630806.png
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop