Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Keo tụ - Tạo bông

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Trong phần xử lý nước,trong bể lắng người ta thường sử dụng keo tụ để quá trình lắng diễn ra tốt hơn,tại sao vậy nhi???:02:
Theo tôi biết keo tụ là các phèn nhôm,sắt,cac polime,...Cơ chế cụ thể là như thế nào?những loại nào là thường sử dụng,và sử dụng cho những loại nước nào,trong điều kiện ra sao?loại nào có nhiều ưu điểm nhất?để sử dụng đạt hiểu quả cao,triệt để thì cách làm cho mỗi loại như thế nào là tối ưu nhất???nhiều vấn đề thật!!!:02: :02: :02:
 

daibangxanh

Well-Known Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
KEO TỤ VÀ TẠO BÔNG CẶN

Hai quá trình hóa học này kết tụ các chất rắn lơ lửng và các hạt keo để tạo nên những hạt có kích thước lớn hơn. Nước thải có chứa các hạt keo có mang điện tích (thường là điện tích âm). Chính điện tích của nó ngăn cản không cho nó va chạm và kết hợp lại với nhau làm cho dung dịch được giữ ở trạng thái ổn định. Việc cho thêm vào nước thải một số hóa chất (phèn, ferrous chloride...) làm cho dung dịch mất tính ổn định và gia tăng sự kết hợp giữa các hạt để tạo thành những bông cặn đủ lớn để có thể loại bỏ bằng quá trình lọc hay lắng cặn.[/FONT]
Các chất keo tụ thường được sử dụng là muối sắt hay nhôm có hóa trị 3.
Các chất tạo bông cặn thường được sử dụng là các chất hữu cơ cao phân tử như polyacrilamid. Việc kết hợp sử dụng các chất hữu cơ cao phân tử với các muối vô cơ cải thiện đáng kể khả năng tạo bông cặn.
Thông thường tối ưu người ta xài thí nghiệm jatet để xác định lựong phèn tối ưu tại pH tối ưu .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
H

Hải Anh close pass

Guest
#5
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
tôi cần biet nhiều về thí nghiệm Jartest các ban cho minh biet nha
Nó cũng đơn giản mà bạn
Thực ra chỉ là làm thực hành trong phòng thí nghiệm thôi với các thiết bị thu nhỏ chứ chẳng có gì to tát cả bạn à.
Bình thường người ta xử lý với lưu lượng lớn, còn jartest thì chỉ dùng bình 1-2 lít là cùng.
Thay đổi nồng độ chất keo tụ và các điều kiện khác để tìm ra điều kiện tối ưu thôi.
 
#11
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
tôi cần biet nhiều về thí nghiệm Jartest các ban cho minh biet nha
jartest chẳng qua là cách làm trong phòng thí nghiệm với những cốc nhỏ, bạn châm phèn(hay chất trợ keo tụ khác) vào theo những tỉ lệ khác nhau ở các cốc để tìm giá trị tối ưu của hàm lượng PAC,và sau đó dựa vào hàm lượng đó rồi tìm khoảng PH tối ưu nữa nói chung cũng đơn giản lắm bạn ah
 
#12
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Trong phần xử lý nước,trong bể lắng người ta thường sử dụng keo tụ để quá trình lắng diễn ra tốt hơn,tại sao vậy nhi???:02:
Theo tôi biết keo tụ là các phèn nhôm,sắt,cac polime,...Cơ chế cụ thể là như thế nào?những loại nào là thường sử dụng,và sử dụng cho những loại nước nào,trong điều kiện ra sao?loại nào có nhiều ưu điểm nhất?để sử dụng đạt hiểu quả cao,triệt để thì cách làm cho mỗi loại như thế nào là tối ưu nhất???nhiều vấn đề thật!!!:02: :02: :02:

Keo tụ,…
Keo tụ được hiểu là quá trình hình thành các tập hợp lớn từ các hạt huyền phù có kích thước nhỏ hơn, bằng các đưa vào một hay nhiều loại hóa chất thích hợp. Trong thực tiễn công nghệ, người ta dùng:
• Muối nhôm (Al3+)
• Muối sắt (Fe2+, Fe3+)
• PolyaluminiumChorde (PAC)
• Oxit Silic hoạt tính
• Polyme hữu cơ
• Bentonit
• Caxi carbonat
Việc lựa chọn dạng chất và liều lượng chất keo tụ cho mỗi nguồn nước, nước thải chỉ có thể thực hiện thông qua thử nghiệm. Mặt khác kiến thức hiểu biết về hiện tượng keo tụ là hết sức cần thiết.
Việc lựa chọn dạng chất keo tụ sắt, nhôm cần phải đánh giá được ảnh hưởng của pH, độ kiềm, độ đục. Cần phải xác định được cơ chế keo tụ của quá trình: hấp thụ trung hòa hay kết tủa để xác định điều kiện khác như có nên tăng pH (vôi Ca(OH)3) hoặc hiện tượng đảo đấu điện tích hay mối qua hệ tỉ lượng là các thông số cho phép xác định cơ chế.
Ngoài ra muốn đạt hiệu quả cần phải xét tới ảnh hưởng của các tạp chất trong môi trường nước như SO42-, Ca2+, chất hữu cơ, chúng biến động theo mùa và mỗi nguồn nươc có dặc trưng duy nhất.
Nếu sử dụng polyme âm làm chất keo tụ thì cần phải phối hợp chất keo tụ kim loại (Al, Fe), nó chỉ đóng vai trò trợ keo tụ, tạo cầu nối chứ không đóng vai trò trung hòa điện tích. Nếu sử dung đơn độc polyme âm thì cần sự có mặt của ion 2+ với nồng độ nhất định. Polyme cần có độ dài (phân tử lượng) tối thiểu để nối được hai rào thế năng của hạt keo điện tích âm. Viêc dùng quá liều lượng hay khuấy trộn quá mạnh làm hệ keo bền trở lại có thể xuất hiện.
Khác với các polyme kim loại hình thành từ phèn nhôm, phèn sắt, polyme âm có tính đặc thù cao trong quá trình hấp thụ, tức là số lượng tâm hấp thụ trên hạt huyền phù nó có thể rất hạn chế. Tìm điều kiện sử dụng tối ưu cho quá trình gồm: pH, nồng độ Ca2+, cường độ ion của dung dịch, mức độ thủy phân, phân li của nhóm chức, phân tử lượng. Một khi tìm được điều kiện tối ưu thì polyme âm sẽ có hiệu quả tốt và giá thành hạ.
Sử dụng polyme dương có thể thực hiện 2 vai trò: khử tính bền của hệ keo và tạo cầu nối, trong hệ tồn tại mối quan hệ tỉ lượng giữa nồng độ polyme và độ đục và hệ đảo dấu điện tích khi vượt quá liều lượng cần thiết. Polyme dương mạch ngắn có tác dụng keo tụ tốt vì nó không chịu rào thế năng giữa các hạt huyền phù.
Tất cả các polyme (âm, dương, trung tính) đều có hiệu quả keo tụ thấp khi độ đục của nước thấp do khả năng va chạm, tiếp xúc giữa chúng kém. Kể cả khi liều lượng dùng lớn cũng không tạo được kết tủa như trong trường hợp sử dụng chất keo tụ nhôm, sắt. Bằng biện pháp tăng thêm độ đục của nươc có thể tăng hiệu quả keo tụ của polyme.
Việc sử dụng có hiệu quả các loại chất keo tụ chỉ có thể đạt được với sự giuwps đỡ của thí nghiệm trên cơ sở hiểu đầy đủ, cơ chế, yếu tố ảnh hưởng tổng thể cần khảo sát
...
 
#13
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Keo tụ,…
Keo tụ được hiểu là quá trình hình thành các tập hợp lớn từ các hạt huyền phù có kích thước nhỏ hơn, bằng các đưa vào một hay nhiều loại hóa chất thích hợp. Trong thực tiễn công nghệ, người ta dùng:
• Muối nhôm (Al3+)
• Muối sắt (Fe2+, Fe3+)
• PolyaluminiumChorde (PAC)
• Oxit Silic hoạt tính
• Polyme hữu cơ
• Bentonit
• Caxi carbonat
Việc lựa chọn dạng chất và liều lượng chất keo tụ cho mỗi nguồn nước, nước thải chỉ có thể thực hiện thông qua thử nghiệm. Mặt khác kiến thức hiểu biết về hiện tượng keo tụ là hết sức cần thiết.
Việc lựa chọn dạng chất keo tụ sắt, nhôm cần phải đánh giá được ảnh hưởng của pH, độ kiềm, độ đục. Cần phải xác định được cơ chế keo tụ của quá trình: hấp thụ trung hòa hay kết tủa để xác định điều kiện khác như có nên tăng pH (vôi Ca(OH)3) hoặc hiện tượng đảo đấu điện tích hay mối qua hệ tỉ lượng là các thông số cho phép xác định cơ chế.
Ngoài ra muốn đạt hiệu quả cần phải xét tới ảnh hưởng của các tạp chất trong môi trường nước như SO42-, Ca2+, chất hữu cơ, chúng biến động theo mùa và mỗi nguồn nươc có dặc trưng duy nhất.
Nếu sử dụng polyme âm làm chất keo tụ thì cần phải phối hợp chất keo tụ kim loại (Al, Fe), nó chỉ đóng vai trò trợ keo tụ, tạo cầu nối chứ không đóng vai trò trung hòa điện tích. Nếu sử dung đơn độc polyme âm thì cần sự có mặt của ion 2+ với nồng độ nhất định. Polyme cần có độ dài (phân tử lượng) tối thiểu để nối được hai rào thế năng của hạt keo điện tích âm. Viêc dùng quá liều lượng hay khuấy trộn quá mạnh làm hệ keo bền trở lại có thể xuất hiện.
Khác với các polyme kim loại hình thành từ phèn nhôm, phèn sắt, polyme âm có tính đặc thù cao trong quá trình hấp thụ, tức là số lượng tâm hấp thụ trên hạt huyền phù nó có thể rất hạn chế. Tìm điều kiện sử dụng tối ưu cho quá trình gồm: pH, nồng độ Ca2+, cường độ ion của dung dịch, mức độ thủy phân, phân li của nhóm chức, phân tử lượng. Một khi tìm được điều kiện tối ưu thì polyme âm sẽ có hiệu quả tốt và giá thành hạ.
Sử dụng polyme dương có thể thực hiện 2 vai trò: khử tính bền của hệ keo và tạo cầu nối, trong hệ tồn tại mối quan hệ tỉ lượng giữa nồng độ polyme và độ đục và hệ đảo dấu điện tích khi vượt quá liều lượng cần thiết. Polyme dương mạch ngắn có tác dụng keo tụ tốt vì nó không chịu rào thế năng giữa các hạt huyền phù.
Tất cả các polyme (âm, dương, trung tính) đều có hiệu quả keo tụ thấp khi độ đục của nước thấp do khả năng va chạm, tiếp xúc giữa chúng kém. Kể cả khi liều lượng dùng lớn cũng không tạo được kết tủa như trong trường hợp sử dụng chất keo tụ nhôm, sắt. Bằng biện pháp tăng thêm độ đục của nươc có thể tăng hiệu quả keo tụ của polyme.
Việc sử dụng có hiệu quả các loại chất keo tụ chỉ có thể đạt được với sự giuwps đỡ của thí nghiệm trên cơ sở hiểu đầy đủ, cơ chế, yếu tố ảnh hưởng tổng thể cần khảo sát
...
Hình như mình có nhớ là mình đã post 1 bài về flocculant trên này rồi mà. Các bạn nói chung chung thật, thiếu nhiều về lý thuyết cơ bản flocculant. Hình như trong HCM chỉ phân ra đến âm, trung tính, dương với phân tử lượng cao, thấp mà không ai chú ý điến đặc tính ion (ionic city) đạc tính này là tối quan trọng và quyết định đến giá của polime, tất nhiên phân tử lượng (M.W) cũng quyết định 1 phần nhưng không nhiều bằng đặc tính ion. Đang giờ làm việc chưa viết được nhiều, sẽ có tối nào đó chờ coi đá bóng sẽ viết cẩn thận hơn hiện nay bên mình cấp anion với 3 loại thấp, trung bình, cao cùng với MW cao giá từ 44.000đ/kg-72.000đ/kg. Khác hẳn nhau về cách sử dụng, tất nhiên là có 1 số loại nước thải dùng thay thế nhau được
 
#14
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Hình như mình có nhớ là mình đã post 1 bài về flocculant trên này rồi mà. Các bạn nói chung chung thật, thiếu nhiều về lý thuyết cơ bản flocculant. Hình như trong HCM chỉ phân ra đến âm, trung tính, dương với phân tử lượng cao, thấp mà không ai chú ý điến đặc tính ion (ionic city) đạc tính này là tối quan trọng và quyết định đến giá của polime, tất nhiên phân tử lượng (M.W) cũng quyết định 1 phần nhưng không nhiều bằng đặc tính ion. Đang giờ làm việc chưa viết được nhiều, sẽ có tối nào đó chờ coi đá bóng sẽ viết cẩn thận hơn hiện nay bên mình cấp anion với 3 loại thấp, trung bình, cao cùng với MW cao giá từ 44.000đ/kg-72.000đ/kg. Khác hẳn nhau về cách sử dụng, tất nhiên là có 1 số loại nước thải dùng thay thế nhau được
Thanks,... Đồng ý với ý kiến đặc tính ion của vietnamchemtech. Khi nào có thời gian thì cung cấp thêm thông tin nhei,...
 
#15
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Hình như mình có nhớ là mình đã post 1 bài về flocculant trên này rồi mà. Các bạn nói chung chung thật, thiếu nhiều về lý thuyết cơ bản flocculant. Hình như trong HCM chỉ phân ra đến âm, trung tính, dương với phân tử lượng cao, thấp mà không ai chú ý điến đặc tính ion (ionic city) đạc tính này là tối quan trọng và quyết định đến giá của polime, tất nhiên phân tử lượng (M.W) cũng quyết định 1 phần nhưng không nhiều bằng đặc tính ion. Đang giờ làm việc chưa viết được nhiều, sẽ có tối nào đó chờ coi đá bóng sẽ viết cẩn thận hơn hiện nay bên mình cấp anion với 3 loại thấp, trung bình, cao cùng với MW cao giá từ 44.000đ/kg-72.000đ/kg. Khác hẳn nhau về cách sử dụng, tất nhiên là có 1 số loại nước thải dùng thay thế nhau được
:3316978:Theo em hiểu thì nó giống như lực hấp dẫn giữa hai người khác giới phải không bác. Lực càng lớn thì đến với nhau càng nhanh, càng dễ. Và để lực này càng lớn thì phải đâu từ càng nhiều xiền
 

lysxanh

New Member
#16
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Cho mình hỏi với nghen. Mình đang làm nước thải nhà máy giấy, mình tính đến công đoạn keo tụ thì không biết tính thế nào nửa. Mình không biết có thể thiết kế bể keo tụ tạo bông chung trong một bể không và tính toán như thế nào? Có ai biết xin giúp mình với. Rất cảm ơn
 
Top