Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các bạn có thể cho mình biết căn cứ để xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước không? Mình đang làm đề án đăng ký xả thải ra môi trường. Trong đó có yêu cầu phải dựa và khả năng tiếp nhận của nguồn nước để làm căn cứ cấp phép.:26:
Vậy khi nào thì nguồn nước có khả năng tiếp nhận nước thải? Nếu nó đã bị ô nhiễm rồi mà nước thải ra có nồng độ các chất ô nhiễm nhỏ hơn thì có thể thải ra không?:khi1885867:
Cảm ơn trước nhé:3316978:
 

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các bạn có thể cho mình biết căn cứ để xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước không? Mình đang làm đề án đăng ký xả thải ra môi trường. Trong đó có yêu cầu phải dựa và khả năng tiếp nhận của nguồn nước để làm căn cứ cấp phép.:26:
Vậy khi nào thì nguồn nước có khả năng tiếp nhận nước thải? Nếu nó đã bị ô nhiễm rồi mà nước thải ra có nồng độ các chất ô nhiễm nhỏ hơn thì có thể thải ra không?:khi1885867:
Cảm ơn trước nhé:3316978:
Khả năng tiếp nhận của nguồn nước thì bạn lấy thông số đo tại sông, kênh mà bạn thải ra. Nếu có tài liệu về đánh giá hiện trạng, lưu lượng, ... của nơi xả thải thì bạn copy vào.

Bạn làm ở khu vực nào? nguồn tiếp nhận là ? lưu lượng xả thải bao nhiêu ? nước thải ra đạt tiêu chuẩn gì ?
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình biết là phải lấy thông số đo tại sông, kênh nơi mình thải ra nhưng căn cứ vào đâu để xác định là nó có khả năng tiếp nhận nước thải?
Nếu nước thải của mình có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn (ít thôi) thì có được thải ra không? Lưu lượng nước thải quá lớn hay do nguồn nhận đã bị ô nhiễm nên không thể tiếp nhận nước thải..?
 
Top