Khác nhau giữa Nước thải khu đô thị và nước thải nông thôn

cnmt_crt_89

Mầm xanh
Bài viết
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người, cho mình hỏi vấn đề này nhé?
Mình cần biết sự khác nhau về thành phần nước thải, và sơ đồ công nghệ xử lý nước thải khu đô thị và nông thôn khác nhau như thế nào? Mình đang làm đề tài, đã tìm rất nhiều nhưng có ít tài liệu quá,(mình rất cần 1 sơ đồ công nghệ xử lý điển hình).
Mọi người giúp mình với, mình cám ơn nhiều lắm!
Chúc cả nhà YMT vui vẻ! :expect::expect::expect:
 

oya_susu

Mầm 2 lá
Bài viết
36
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
theo mình, bạn nên xét về đặc điểm của nước thải đô thị và nước thải nông thôn. Nước thải đô thị gồm nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước mưa chảy tràn...thêm vào đó, mức sống cao hơn thì lưu lượng xả thải cũng cao hơn, đồng thời thì hàm lượng các chất hữu cơ trong nước thải cũng cao hơn.
mình nghĩ bạn nên đi sâu vào đặc điểm thành phần tính chất của 2 loại nước thải trên là sẽ thấy được sự khác nhau rõ ràng. Thông qua thành phần tính chất nguồn nước bạn có thể đề xuất công nghệ xử lý thích hợp.
bạn có thể tham khảo sách của 1 số thầy như Trịnh Xuân Lai, viết rất rõ ràng.
 
scroll-topTop