Khác nhau giữa sản xuất sạch và sản xuất sạch hơn

smalldarkrose

Mầm xanh
Bài viết
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
sản xuất sạch là sản xúât theo công nghệ sạch -> cho sản phẩm là sạch.
sản xuất sạch hơn là sản xuất theo công nghệ thừong ( không đáp ứng công ngệ sạch) nhưng đc nâng cấp cải tiến để cho quy trinh đc tốt hơn -> là sản phẩm có chất lựong tốt hơn công nghệ thừong nhưng thấp hơn sản phẩm sạch.minh hiểu là như vậy còn câu từ thì chịu.
 

nguyễn thành đạt

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bài đăng đã khá lâu rồi nhỉ ... mình xin có góp ý nếu như bạn vẫn còn theo dõi bài nhé:
+Ý đầu tiên thì giống với bạn "smalldarkrose": sản xuất sạch==> sản phẩm sạch.
+ Ý thứ hai thì hơi khác: sản xuất sạch hơn sẽ cải thiện về quy trình, công nghệ sản xuất (của việc sản xuất sạch hơn sản xuất bình thường) ==> tăng tính hiệu quả trong sản xuất, cải thiện sản phẩm + giảm bớt chất thải, bảo vệ môi trường.
 
  • Like
Reactions: HSE
scroll-topTop