Khái niệm "thông số" và "chỉ tiêu" trong các văn bản về môi trường?

vilas499

Mầm xanh
Bài viết
10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình để ý có nhiều văn bản, hồ sơ, báo cáo về quản lý môi trường cả của cơ quan quản lý cũng như đơn vị tư vấn (chủ yếu là mấy chú bên đơn vị tư vấn) dùng hai từ: "thông số" và "chỉ tiêu" rất tùy tiện, lung tung (mình dùng "từ" vì không biết có thể xếp chúng là thuật ngữ môi trường được không?).
Chẳng hạn như: phương pháp phân tích các thông số/chỉ tiêu?, các chỉ tiêu môi trường nước, thông số quan trắc môi trường?...v.v
-Từ "thông số" được sử dụng rộng rãi hơn trong các nhóm ngành khác nhau: khoa học kỹ thuật cơ khí, điện tử, môi trường...,kinh tế ...v.v
-Từ "chỉ tiêu" được dùng trong nhóm ngành kinh tế, thống kê nhiều hơn.
Hai từ này phải ghép với các từ khác mới có nghĩa cụ thể. Vậy trong khoa học môi trường, Khái niệm "thông số" và "chỉ tiêu" trong các văn bản được hiểu như thế nào? và sử dụng trong mỗi trường hợp như thế nào?

Xin được các bạn chỉ giúp?
Tks!
 

tungbo

Cây công nghiệp
Bài viết
257
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bác xem cái này nhé
http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?6758-Chỉ-thị-chỉ-số-tham-số-trong-môi-trường-là-gì
Chỉ số (index) là một tập hợp của các tham số hay chỉ thị được tích hợp hay nhân với trọng số. Các chỉ số ở mức độ tích hợp cao hơn, nghĩa là chúng được tính toán từ nhiều biến số hay dữ liệu để giải thích cho một hiện tượng nào đó. Chỉ số chất lượng nước (Verneaux biotic index), chỉ số phát triển con người ( chỉ số HDI của UNDP) và Tổng sản phẩm quốc gia (Gross National Product (GNP)).

Các tham số (parameter) hay số đo (metric) là một đặc tính được đo hay quan sát. Các chỉ thị khác với số đo. Các chỉ thị ở mức cao hơn, các chỉ thị chỉ ra sự tiến bộ về phía mục tiêu, còn số đo (metric) đo tiến bộ về chỉ thị đó. (Sibel Koyluoglu, Ford Motor Company)

Ví dụ: chất lượng không khí là một chỉ thị môi trường, lượng phát thải NOx, SOx là các số đo.
Các chỉ thị là các số đo chỉ ra hiện trạng của một hệ thống nào đó. Các số đo kết xuất từ 2 hay nhiều kết quả đo, các số đo này không cần nói ra với chúng ta các ý nghĩa của chúng về hệ
thống. (John Reap)
còn cái chỉ tiêu thì cũng chưa hiểu lắm bác ạ
em lấy vd các bác phân tích xem nhé, e cop cái này trong bài giảng
1- Độ pH là một chỉ tiêucần kiểm tra đối với chất lượng nước cấp và nước thải
2- Chỉ tiêu nitơ thường được biểu diễn dưới ba dạng sau:
+ Tổng nitơ: hàm lượng nitơ hữu cơ, NH3, NO2-, NO3-
+ Amoni: hàm lượng nitơ dạng NH3
+ Nitrit, nitrat: hàm lượng nitơ dạng các muối nitrit, nitrat
3- Chỉ tiêu vi sinh vật trong nước có thể chia làm hai dạng:
các bác xem nhé
 

lqv2000

Cây công nghiệp
Bài viết
235
Nơi ở
HN
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
vấn đề ở đây là ngôn ngữ được dịch từ Anh sang Việt, từ ngữ VN phong phú, đối với tài liệu kỹ thuật thì chả có vấn đề gì, ý bạn vilass nói ở trên là các văn bản quản lý hành chính nhà nước. nhưng mà nhìn chung không thể tránh khỏi được về dùng từ, nhiều ngành khác nó cũng tương tự, như kiểu từ địa phương với từ trung ương, hehe
 

mtSongMa

Mầm xanh
Bài viết
16
Nơi ở
Đồng Nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cái này hiểu thì dễ dễ hiểu mà phân biệt hay định nghĩa thì khó nhỉ. theo mình thì:
Thông số: thông chắc là thông tin, số là giá trị. vậy thông số là thông tin nào đó đi kèm giá trị của nó.
Chỉ tiêu: chắc là xác định một cái gì đó làm tiêu chuẩn để lập luận.
tùy trường hợp thì dùng cho phù hợp với văn phong cho dễ hiểu.
thường thì nghe nói phân tích thông số của một chỉ tiêu nào đó, hoặc phân tích chỉ tiêu nào đó để có được thông số về nó.vậy thôi..
 

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bác xem cái này nhé
http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?6758-Chỉ-thị-chỉ-số-tham-số-trong-môi-trường-là-gì
Chỉ số (index) là một tập hợp của các tham số hay chỉ thị được tích hợp hay nhân với trọng số. Các chỉ số ở mức độ tích hợp cao hơn, nghĩa là chúng được tính toán từ nhiều biến số hay dữ liệu để giải thích cho một hiện tượng nào đó. Chỉ số chất lượng nước (Verneaux biotic index), chỉ số phát triển con người ( chỉ số HDI của UNDP) và Tổng sản phẩm quốc gia (Gross National Product (GNP)).

Các tham số (parameter) hay số đo (metric) là một đặc tính được đo hay quan sát. Các chỉ thị khác với số đo. Các chỉ thị ở mức cao hơn, các chỉ thị chỉ ra sự tiến bộ về phía mục tiêu, còn số đo (metric) đo tiến bộ về chỉ thị đó. (Sibel Koyluoglu, Ford Motor Company)

Ví dụ: chất lượng không khí là một chỉ thị môi trường, lượng phát thải NOx, SOx là các số đo.
Các chỉ thị là các số đo chỉ ra hiện trạng của một hệ thống nào đó. Các số đo kết xuất từ 2 hay nhiều kết quả đo, các số đo này không cần nói ra với chúng ta các ý nghĩa của chúng về hệ
thống. (John Reap)
còn cái chỉ tiêu thì cũng chưa hiểu lắm bác ạ
em lấy vd các bác phân tích xem nhé, e cop cái này trong bài giảng
1- Độ pH là một chỉ tiêucần kiểm tra đối với chất lượng nước cấp và nước thải
2- Chỉ tiêu nitơ thường được biểu diễn dưới ba dạng sau:
+ Tổng nitơ: hàm lượng nitơ hữu cơ, NH3, NO2-, NO3-
+ Amoni: hàm lượng nitơ dạng NH3
+ Nitrit, nitrat: hàm lượng nitơ dạng các muối nitrit, nitrat
3- Chỉ tiêu vi sinh vật trong nước có thể chia làm hai dạng:
các bác xem nhé

Chuẩn! Thông số = rời rạc, ví dụ thông số BOD, thông số COD,....
Còn chỉ số = tập hợp các thông số môi trường. Ví dụ WQI, WQA,..
Trong sách hai thuật ngữ này không nói cụ thể, nên sinh viên hay nhầm lẫn, khi ra trường đi làm vẫn bị nhầm
 
scroll-topTop