khai thác nước ngầm

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chỗ công ty bạn có hệ thống nước cấp đi qua không?
Giấy phép khai thác nước ngầm ở Bình Dương khó làm lắm Y__Y, bạn nên thuê 1 công ty tư vấn môi trường ở địa bàn Bình Dương đi cho nhanh gọn lẹ.
Thông tư nghị định về vấn đề nước ngầm thì có trên diễn đàn YMT rồi, bác chịu khó search đi nhé
 

dhbd_049

Cỏ 3 lá
Bài viết
45
Nơi ở
Bình Dương

nguyen van huong

Mầm xanh
Bài viết
11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
van ban ve lam giay phep khai thac nuoc ngam

Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

- Thông tư số 02/2005/TT-BTN&MT ngày 24/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
bạn tìm hiều tất cả các tài lieu trên ban se lam được. duoi đay tôi sẽ chi cho ban biêt các bước để làm:
trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.

Bước 3 - Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4 - Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc giải quyết và chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước 5 - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.

Bước 6 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc cấp phép khai thác nước ngầm của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (Hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thẩm định và lưu tại Sở).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Không.
Nếu trong trường hợp bạn thấy quá khó hay thuê một đơn vị tư vấn môi trường họ sẽ hướng đẫ cụ thể cho công ty bạn
 
scroll-topTop