Ứng dụng Gom Rác GRAC

khai thac quặng bauxite hại nhiều mà chẳng thấy lợi!!

  • Thread starter tranxuanthanh
  • Ngày gửi
T

tranxuanthanh

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
http://trannhuong.com/news_detail/1338/THÔNG-BÁO-VỀ-THU-THẬP-CHỮ-KÝ-VÀ-GỬI-KIẾN-NGHỊ-VỤ-BAUXITE

Các bạn hãy đọc và nghiên cứu nghiên cứu các vấn đề liên quan đến vấn đề: "khai thác quặng Bauxite ở Tây Nguyên" rồi hãy vào địa chỉ trên để thể hiện tinh thân dân chủ của thế hệ ngày nay nha!!:26:
Môi trường của thế hệ mai sau phụ thuộc vào chúng ta đã hành động gì hôm nay!!!!
 
Top