Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bếp ăn

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hỏi:
Anh chị có thể cho em hỏi một chút được không ạ: Tần suất khám sức khỏe định kỳ của nhân viên bếp ăn là bao lâu và thông tư nào quy định tần suất này? Do trong QĐ 21/2007 có quy định rõ ràng tần suất 6 tháng/lần, còn trong TT 14/2013 không quy định rõ ràng đối với nhân viên nhà ăn, đồng thời cũng không đề cập đến việc thay thế QĐ 21/2007.
Cám ơn các anh/chị.
Cụ thể hóa:
  • Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trả lời: Trích Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Điều 4. Yêu cầu về khám sức khoẻ đối với người lao động

1. Người lao động phải được khám sức khoẻ trước khi tuyển dụng, khám sức khoẻ định kỳ và chịu sự quản lý nhà nước theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Định kỳ hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám, xét nghiệm phân tìm người lành mang trùng cho người lao động tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm ít nhất 6 tháng một lần đối với các cơ sở chế biến sữa tươicác cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, suất ăn sẵn; ít nhất mỗi năm một lần đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 1, Điều 1.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện sức khoẻ bắt buộc áp dụng đối với tất cả những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến tại các cơ sở chế biến thực phẩm bao gói sẵn có nguy cơ cao, cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở phục vụ ăn uống (được gọi chung là Cơ sở kinh doanh thực phẩm).

Thông tư 14/2013/TT-BYT chỉ là thông tư hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, thông tư này là thông tư hướng dẫn chứ ko phải là quy định.
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop