Khẩn trương triển khai Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2015

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L

Nhằm khẩn trương triển khai Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sáng ngày 04/3/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức cuộc họp về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường.
Cuộc họp do Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến và Phó Tổng cục trưởng Mai Thanh Dung chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.
Sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được ban hành, Tổng cục Môi trường đã khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong tổng số 05 Nghị định và 02 Quyết định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 mà Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng, đến nay đã có 04 Nghị định và 01 Quyết định đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngoài các văn bản nêu trên, còn có 34 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đều thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Chương trình chính thức), do Tổng cục Môi trường chủ trì xây dựng.
Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Mai Thanh Dung đã xác định các văn bản cần thiết và các nội dung công việc cần phải triển khai ngay. Tuy nhiên, cần rà soát lại danh mục các văn bản cần phải ban hành; cần thiết có thể tích hợp các văn bản nhằm tránh dàn trải và có quá nhiều văn bản hướng dẫn. Đồng thời, các đơn vị cần cân nhắc, rà soát về thời gian trình, ban hành cho phù hợp.
Kết luận buổi họp, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến chỉ đạo các đơn vị cần tập trung mọi nguồn lực triển khai xây dựng các văn bản cần phải ban hành ngay trong năm 2015, theo đúng thời hạn đã được Chính phủ phê duyệt; phối hợp triển khai xây dựng theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; tránh bỏ sót các đối tượng quản lý. Giao Vụ Chính sách và Pháp chế tăng cường vai trò điều phối, tích cực đôn đốc các đơn vị triển khai các công việc đã được phân công.

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 do Tổng cục Môi trường chủ trì xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành:
1. Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.
2. Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường.
3. Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.
4. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
5. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop