khí quyển và ô nhiễm không khí

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu về KHÍ QUYỂN – ATMOTSPHERE và ô nhiễm không khí
Nôi dung:
  • Khí quyển là gì?
  • Vai trò của khí quyển đối với sự sống?
  • Thành phần của khí quyển?
  • Ô nhiễm không khí
  • Các thành phần gây ô nhiễm không khí
  • Chỉ số đo và các chất ô nhiễm chính
  • Các vấn đề môi trường toàn cầu
  • Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và làm sạch môi trường
Nguồn: sưu tầm
 

Đính kèm

scroll-topTop