khí quyển và ô nhiễm không khí

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu về KHÍ QUYỂN – ATMOTSPHERE và ô nhiễm không khí
Nôi dung:
 • Khí quyển là gì?
 • Vai trò của khí quyển đối với sự sống?
 • Thành phần của khí quyển?
 • Ô nhiễm không khí
 • Các thành phần gây ô nhiễm không khí
 • Chỉ số đo và các chất ô nhiễm chính
 • Các vấn đề môi trường toàn cầu
 • Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và làm sạch môi trường
Nguồn: sưu tầm
 

Đính kèm

 • 6 CSCL khong khi.rar
  24.3 KB · Lượt xem: 669
scroll-topTop