Ứng dụng Gom Rác GRAC

Khi Tarzan ko còn cây để đánh đu , vui , ý nghĩa

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
:handshake:"TIẾP LỜI CỦA mai-vang"
các bạn cũng biết nguyên của diện tích rừng ngày càng hạn hẹp,một phần là do thiên tai cháy rừng nhưng phần lớn là do con người chặt cây lấy gỗ không trồng lại,khai phá rừng lấy đất làm rẫy và bọn lâm tặc vì lợi ích cá nhân chặt phá rừng không thuơng tiếc và những người kiểm lâm không có luơng tâm tiếp tay cho bọn lâm tặc hủy hoại rừng
:011::1998618::30::021:
 
Top