khí thải formandehit

manh11k

Mầm xanh
Bài viết
16
Website
ccep.com.vn

manh11k

Mầm xanh
Bài viết
16
Website
ccep.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
trong quá trình sản xuất có sinh ra khí này.. mình muốn xử lý khí này.. không biết bạn co thể nói thêm được không ạ. sử dụng NaOH dc khoang 40% thôi ah.. vẫn hăng lắm.. nếu làm vật liệu gi thi để cho khỏi dính keo ban nhỉ
Bạn phải đưa ra quy trình sản xuất, nồng độ, thành phần khí thải thì mới bàn được đến chuyện kế sách chứ.
Hỏi chung chung thế thì trả lời sao được. Bạn sử dụng NaOH để dập nhưng phương pháp dập kiểu gì mới là quan trọng
 

manh11k

Mầm xanh
Bài viết
16
Website
ccep.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
thành phần là formandehyt trong quá trình nấu keo melamin sinh ra
nồng độ bao nhiêu mình không biết, nhưng rất nặng vì k thể đứng cạnh no\,, quy trình su dụng tháp hấp phụ, phun tưới dung dịch
Nếu không có bụi thì nên sử dụng tháp đệm, nếu có bụi nên sử dụng tháp rửa rỗng rồi dùng tháp đệm. Khả năng phân phối nước của bạn chưa hợp lý rồi.
 
scroll-topTop