khí thải sản xuất giấy

bangviet_env

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khí thải chuẩn của ngành giấy theo mình thì không có. Trong các công đoạn sản xuất giấy chỉ có công đoạn nấu và xeo là phát sinh khí thải. Ở công đoạn xeo : Khí thải của công đoạn này là từ lò hơi vậy khí thải là các loại khí sinh ra từ đốt nhiên liệu, tùy thuộc loại nhiên liệu mà có các loại khí khác nhau. Ở công đoạn xeo : cũng tương tự như công đoạn nấu có khí thải của lò hơi và hơi nước để sấy giấy trong công đoạn xeo. Chúc bạn thành công
 
scroll-topTop