Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14001TẠI HÀ NỘI

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khóa đào tạo “Hướng dẫn xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004”
www.vpc.vn

Ngày: 22-24/05/2013, tại: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
MỤC TIÊU
 Giúp doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác về môi trường;
 Giúp doanh nghiệp thấy rõ lợi ích của việc áp dụng HTQLMT;
 Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý môi trường; các bước tiến hành đánh giá nội bộ và nội dung đánh giá các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001;
 Trang bị các kỹ năng cơ bản về đánh giá: lập kế hoạch đánh giá; tiến hành đánh giá tại chỗ, viết báo cáo đánh giá…;
 Thực hành đánh giá thông qua các bài tập tình huống để đảm bảo học viên đạt yêu cầu có thể tự tiến hành đánh giá nội bộ tại đơn vị. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 Cán bộ quản lý doanh nghiệp;
 Cán bộ cán bộ quản lý phòng ban, cán bộ quản lý môi trường;
• Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.
NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO SẮP TỔ CHỨC

Phần 1: Nhận thức chung về ISO 14000
o Các vấn đề môi trường toàn cầu và tại Việt Nam, xu hướng phát triển của thế giới;
o Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác về môi trường mà các doanh nghiệp cần tuân thủ;
o Lịch sử phát triển của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO và giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 14000;
o Phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
Phần 2: Quá trình triển khai áp dụng Hệ thống quản lý môi trường
o Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001;
o Các bước trong xây dựng hệ thống quản lý môi trường nhằm đáp ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
Phần 3: Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường
o Khái niệm cơ bản về đánh giá và mục đích của đánh giá;
o Phân tích về chuẩn mực đánh giá (tiêu chuẩn ISO 14001:2004; các yêu cầu pháp lý, quy định của doanh nghiệp và các yêu cầu có liên quan khác);
o Các bước tiến hành đánh giá (lập kế hoạch; chuẩn bị đánh giá; tiến hành đánh giá; lập báo cáo đánh giá;
o Các kỹ năng đánh giá;
o Trách nhiệm của các thành viên trong nhóm đánh giá;
o Công tác chuẩn bị cho cuộc đánh giá chứng nhận ban đầu, đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận;
o Thực hành đánh giá theo các bài tập tình huống;
o Bài kiểm tra cuối khóa. o Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (21-22/05/ 2013)
o QC story- Công cụ hữu hiệu giải quyết vấn đề chất lượng của doanh nghiệp (22-23/5/2013)
o Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ISO 17025 (28-29/05/ 2013)
o Nâng cao nhận thức về hệ thống cho đại diện lãnh đạo về chất lượng - QMR (30/05/ 2013)
o Đánh giá nội bộ hệ thống tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 (5-6/06/ 2013)
o Ứng dụng công cụ kiểm soát thông kê và giảm thiểu lãng phí tại doanh nghiệp (11-12/06/ 2013)
o Xây dựng nền tảng cho các hoạt động chất lượng tại doanh nghiệp bằng ISO 9000 và 5S (13-14/06/ 2013)
o Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (17-21/06/2013)
o Áp dụng Kaizen và 5S trong cải tiến năng suất và giảm thiểu lãng phí (18-19/06/2013)
>>Xem thêm

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

VPC thường xuyên thực hiện các chương trình đào tạo được thiết kế và tổ chức theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp (In-house training) dựa trên các thông tin trao đổi hoặc khảo sát thực tế khi cần thiết...
>>Xem thêm

PHÍ THAM DỰ
 1.750.000đ/ 01 đại biểu/ 3 ngày (đã bao gồm 5% VAT)
 Phí tham dự bao gồm tài liệu, giải khát giữa giờ. Không bao gồm ăn trưa.
 Tổ chức có 03 đại biểu tham dự sẽ được giảm 5% cho mỗi đại biểu;
PHIẾU ĐĂNG KÝ xin gửi về:
Phòng Đào tạo - Trung tâm Năng suất Việt Nam - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37561501 / Fax: 04.37561502 / Email: trd@vpc.vn / trdvpc@gmail.com
Liên hệ: Hồng Minh: 0982419883 / Thanh Hường: 0977858794 / Hotline: 0912293223
 
Top