#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất:
Khoản 5, điều 1, nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều kiện sản xuất hóa chất, kinh doanh hóa chất:
  • Cấp quản lý, Cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất được đào tạo hoặc huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
  • Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
chemical.png

Nội dung đào tạo đối với lãnh đạo và người quản lý các bộ phận:
  • Kiến thức pháp luật về hóa chất
  • Các quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất và sử dụng hóa chất, phòng chống cháy nổ.
  • Các phương tiện chứa hóa chất, điều kiện vận chuyển và bảo quản hóa chất. Kho chứa hóa chất: cách bố trí khoa học, an toàn.
  • Thực hiện Biện pháp, Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
  • Độc học môi trường, ảnh hưởng của hóa chất đến sức khỏe con người và môi trường.
Khóa học kỹ thuật an toàn hóa chất nhằm đáp ứng về điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất, xây dựng kế hoạch và biện pháp ứng phó sự cố hóa chất.

Chứng chỉ: Có giá trị toàn quốc do VPĐD Cục Hóa Chất – Bộ Công Thương và GRECO Training cấp

Học phí:
  • Thu tiền tại địa điểm đăng ký học.
Thời gian: Sáng từ 08h30 – 11h30 và chiều từ 13h30 – 16h30 ngày 06,07/11/2014 (gồm 4 buổi trong 2 ngày)

Giảng viên: tiến sỹ, thạc sỹ từ các Viện và Văn Phòng Cục Hóa Chất

Địa điểm:Hội trường Đảng ủy khối DNTM Trung Ương tại TPHCM
Giải đáp thắc mắc: GRECO Training
 
Top