Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Đào tạo "ISO 14001 mở rộng" và "luật và quản lý môi trường" đóng vai trò trung tâm khi hỗ trợ người lao động các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Với kinh nghiệm và sự hiểu biết trong nhiều lĩnh vực chúng tôi cung cấp các khoá học giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả hơn trong quản lý môi trường. Khoá học có thể "LINH HOẠT" phù hợp với từng đối tượng và đặc trưng trong từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Khóa học
ISO 14001 MỞ RỘNG
LUẬT VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

Học viên sau khóa học:
 • Nắm vững các yêu cầu cơ bản của hệ thống quản lý môi trường
 • Nắm vững các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 14001:2004/cor.1:2009
 • Hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 14001 cũng như khía cạnh môi trường.
 • Nắm được cách tra cứu luật môi trường (nhận dạng, tra cứu, cập nhật)
 • Áp dụng luật bảo vệ môi trường vào quản lý môi trường của 1 nhà máy
 • Hiểu rõ về nhận dạng và đánh giá tuân thủ các luật về An toàn hóa chất, Vệ sinh lao động, Luật Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ...
 • Nắm được các qui trình, thủ tục quản lý môi trường như: kiểm soát nhiên liệu, nguyên liệu, nước thải, nước sử dụng, điện, chất thải rắn, chất thải nguy hại,..
 • Hiểu rõ về Các hệ thống quản lý môi trường và ISO 14001
 • Viết báo cáo cho lãnh đạo về chỉ tiêu, mục tiêu môi trrường
 • Lập chương trình, kế hoạch môi trường cho doanh nghiệp
 • 2 Chứng chỉ: Học viên sau khi kết thúc khóa học và vượt qua bài thi sẽ được cấp "certificate ISO 14001 nâng cao" "certificate Luật và quản lý môi trường" doanh nghiệp
HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC CÓ THỂ LÀM VIỆC THỰC TẾ VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO 1 DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP (NHÀ MÁY).

Tại sao nên học ISO 14001, luật và quản lý môi trường

 • Tuân thủ về các điều khoản nhận diện, cập nhật và đánh giá tuân thủ pháp luật về an toàn môi trường theo ISO 14001 và OHSAS 18001
 • Tiếp cận dễ dàng hơn hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
 • Quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam
 • Cập nhật mới nhất và đầy đủ các văn bản pháp luật về an toàn môi trường đối với doanh nghiệp công nghiệp.
 • Theo yêu cầu của khách hàng của doanh nghiệp
 • Nhân sự mới đáp ứng được công việc quản lý an toàn môi trường
 • Giảm thiểu các rủi so về an toàn môi trường
 • Mục đích xin việc và công việc thực tế
 • Nền tảng của các khóa học nâng cao: HSE, Luật và quản lý môi trường, đánh giá nội bộ ISO 14001, đánh giá nội bộ OHSAS 18001.
Ai nên đi học lớp này:
 • Cán bộ trong cơ quan nhà nước quản lý về an toàn môi trường
 • Cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh môi trường trong doanh nghiệp công nghiệp
 • Cán bộ mới được phân công hoặc kiêm nhiệm
 • Cấp quản lý
 • Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường ( phục vụ cho xin việc và làm việc sau này)
Nội dung 1: nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001
 • Nguồn gốc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000.
 • Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?
 • Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001:2004/cor.1:2009
 • Xác định hoạt động, khía cạnh, tác động trong ISO 14001.
 • Lợi ích của doanh nghiệp khi được chứng nhận ISO 14001.
 • Các bước thiết lập 1 hệ thống ISO 14001:2004/cor.1:2009.
Nội dung tích hợp: luật và quản lý môi trường:
 • Quản lý môi trường trong doanh nghiệp
 • Quản lý nhà nước về môi trường: mô hình quản lý nhà nước, hệ thống văn bản pháp luật về môi trường (cập nhật, đánh giá và tuân thủ)
 • Hướng dẫn viết thủ tục, hướng dẫn công việc, lập chương trình quản lý môi trường trong doanh nghiệp.
 • Quản lý nước và nước thải
 • Quản lý khí và khí thải
 • Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
 • Quản lý hóa chất
 • Quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 • Quản lý vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
 • Ứng phó sự cố an toàn, hóa chất, môi trường
 • Cải tiến hệ thống quản lý môi trường EMS và ISO 14001
 • Các giấy phép môi trường: các quy trình và hướng dẫn thực hiện
 • Kiểm toán môi trường, kiểm soát nhà thầu và nhà cung ứng, kết quả hoạt động môi trường,...
 • Nhiều bài tập áp dụng cho doanh nghiệp
 • Kiến thức đi từ cơ bản đến nâng cao và thực tiễn
Phạm vi khóa học: Luật và quản lý liên quan đến môi trường trong doanh nghiệp công nghiệp (nhà máy): ĐTM, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, giấy phép về môi trường, carbon footprint, kiểm toán năng lượng, hệ thống quản lý môi trường, ISO 14001,..

Thời gian:
Học phí:
Địa điểm:
Tầng 2 -Tòa nhà TT building - số 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM.
Sự khác biệt:
 • Không khí học thân thiện: sinh viên và người đi làm
 • Bài giảng phong phú
 • Hỗ trợ dài lâu về học tập, tài liệu, công việc qua diễn đàn và email
 • Được hỗ trợ cập nhật văn bản pháp luật liên tục
Giải đáp thắc mắc : GRECO TRAINING
 
Sửa lần cuối:
Top