Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Khóa học Kiểm soát nước thải tháng 2/2013

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khóa học kiểm soát nước thải

Thời gian đào tạo:
- Học lý thuyết và thực hành trong 1 ngày.
Mục đích:
- Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng về kiểm soát nước thải.
- Hiểu rõ vận hành, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo đạc kiểm soát, điều khiển trong xử lý nước thải.
- Xây dựng hệ thống vận hành và kiểm soát nước thải đạt hiệu quả.
Nội dung:
Đơn vị đào tạo: GRECO TRAINING (Congty@greco.vn)
Hình ảnh tham khảo

 

Đính kèm

Top