KHÓA HỌC MIỄN PHÍ VỀ LƯU GIỮ THẢI BỎ HÓA CHẤT NGUY HIỂM

TuyetLoan

Cây ăn trái
Bài viết
83
Nơi ở
Tp. HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
KHÓA HỌC MIỄN PHÍ VỀ LƯU GIỮ THẢI BỎ HÓA CHẤT NGUY HIỂM
Do Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường tổ chức.

Khóa 1 - Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp:
Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 05/11/2018.
Thời lượng tập huấn: Trong 01 ngày.
Khóa 2 - Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành
- Lớp 1: Tổ chức 02 ngày, ngày 25/10/2018 (thứ năm) và ngày 26/10/2018 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 25/10/2018.
- Lớp 2: Tổ chức 02 ngày, ngày 06/11/2018 (thứ ba) và ngày 07/11/2018 (thứ tư). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 06/11/2018.
- Lớp 3: Tổ chức 02 ngày, ngày 08/11/2018 (thứ năm) và ngày 09/11/2018 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 08/11/2018.

Địa điểm tập huấn
Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TOÀN BỘ KINH PHÍ KHÓA TẬP HUẤN TRÊN ĐƯỢC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀI THỌ CHI TRẢ. Chi phí đi lại, ăn ở ngoài giờ tập huấn của học viên do đơn vị cử học viên tự túc chi trả.
️Vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để nhận phiếu đăng ký tham gia khóa học:
Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường.
Tuyết Loan (0967.086.939)
Email: tuyetloan@ungphosuco.vn
 
scroll-topTop