Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Khoá học Nhận diện và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý tích hợp QHSE (ISO 14001, 9001, 45001)

Team YMT

Moderator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Khoá học Nhận thức và đánh giá viên nội bộ HTQL ISO tích hợp (ISO 14001, ISO 9001 & DIS ISO 45001)

Khoá học này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tế để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý tích hợp và thực hiện được các quá trình tối ưu hoá như hoạch định, thực hiện, báo cáo về các cuộc đánh giá tích hợp trong một chu kỳ đánh giá. Khoá học cũng sẽ cung cấp cho học viên các biện pháp và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá có hệ thống, đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO14001:2015 và DIS ISO 45001.


LỢI ÍCH KHI THAM DỰ
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ:
 • Hiểu được những điều khoản của cả ba tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và DIS ISO 45001 và tính cần thiết của việc đánh giá nội bộ thường xuyên.
 • Hiểu được cách tiếp cận, đánh giá HTQL ISO tích hợp theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục đích đánh giá.
 • Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của HTQL ISO tích hợp so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.
 • Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá nội bộ.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
 • Khái quát về các yêu cầu, điều khoản của từng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và DIS ISO 45001. So sánh những điểm giống và khác nhau của 3 tiêu chuẩn.
 • Tích hợp cả 3 tiêu chuẩn vào doanh nghiệp sao cho hài hoà, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và khách hàng đánh giá.
 • Tìm hiểu mục đích, khái niệm, phạm vi và lợi ích của đánh giá nội bộ.
 • Hướng dẫn cách thức lập kế hoạch đánh giá, tìm hiểu phạm vi đánh giá, lập checklist chuẩn bị cho quá trình đánh giá.
 • Các phương pháp tiếp cận quá trình, bao gồm xác định các quá trình, các tài liệu và hồ sơ liên quan đến quá trình, đầu vào và đầu ra của quá trình, cách thức tiếp cận quá trình hiệu quả.
 • Các nguyên tắc về thu nhập bằng chứng khách quan, bằng chứng của sự phù hợp theo yêu cầu của ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và DIS ISO 45001 và tích hợp cả 3 tiêu chuẩn của doanh nghiệp.
 • Định nghĩa, phân loại các điểm không phù hợp.
 • Luyện tập kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đánh giá nội bộ.
 • Cách thiết lập & báo cáo kết quả đánh giá bao gồm các kết luận về các điểm phù hợp, điểm không phù hợp và điểm nhận xét.
 • Thông tin liên lạc trong quá trình đánh giá & kỹ năng trao đổi thông tin.
 • Quy trình cải tiến sau đánh giá.
 • Bài tập và thảo luận: Xây dựng & thực tập một chương trình đánh giá nội bộ trong một doanh nghiệp cụ thể.
 • Tổng kết và làm bài thi.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 • Sinh viên môi trường định hướng nghề nghiệp theo hướng chuyên về Quản lý hệ thống doanh nghiệp.
 • Cán bộ kiêm nhiệm sẽ và đang phụ trách về đảm bảo Chất lượng hoặc Môi trường hoặc An toàn sức khoẻ nghề nghiệp.
 • Cán bộ trong ban ISO 9001, ISO 14001 và DIS ISO 45001 cũng như các đánh giá viên nội bộ nên tham gia khoá học này.
 • Cán bộ quản lí muốn cập nhật kiến thức về ISO nhằm vận hành bộ máy Doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.
 • Những ai muốn cập nhật hệ thống quản lý ISO 9001:2008 hoặc ISO 14001:2004 theo hướng mới để dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.

THÔNG TIN KHOÁ HỌC
 • Thời lượng đào tạo: 03 ngày liên tục hoặc 06 buổi tối liên tục.
 • Địa điểm: Phòng 301, Toà nhà T&T Building, số 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
 • Học phí: 1.800.000đ/ học viên (Bao gồm 3 chứng nhận, tài liệu và teabreak).
 • Ưu đãi:
  • Giảm còn 1.600.000đ/ học viên khi đăng kí khoá học trước khai giảng 20 ngày
  • Giảm còn 1.500.000đ/ học viên đối với học viên đã học ISO tại trung tâm.
  • Giảm thêm 3% khi đăng kí nhóm 3 người
  • Giảm thêm 5% khi đăng kí nhóm 5 người

SỰ KHÁC BIỆT
 • Đạt 3 giấy chứng nhận quốc tế song ngữ Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và DIS ISO 45001 vô thời hạn.
 • Giảng viên trên 15 năm kinh nghiệm, đang công tác và quản lý hệ thống môi trường của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Có những bài tập tình huống cụ thể từ các đối tác lớn của trung tâm, hướng dẫn học viên hiểu rõ được công cuộc đánh giá nội bộ.
 • Cam kết hỗ trợ học viên lên đến 10 năm mọi vấn đề về môi trường, an toàn lao động…
 
Sửa lần cuối:
Top