Khóa tập huấn Truyền thông về Biến đổi khí hậu

guang

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
Hanoi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dự án Xây dựng Năng lực về Biến đổi Khí hậu cho các Tổ chức Xã hội Dân sự sẽ tổ chức một khóa tập huấn với chủ đề "Truyền thông về Biến đổi khí hậu" cho các cán bộ Việt Nam hiện đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các Viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự khác. Khóa tập huấn dự kiến được tiến hành tại Hà Nội trong ba ngày 28, 29 và 30 tháng 10/2010.

Thêm thông tin truy cập vào trang web để đăng ký tham dự:
http://vngo-cc.vn/thong-bao-khoa-tap-huan-truyen-thong-ve-bien-doi-khi-hau-ngay-28-30102010
 
scroll-topTop