kHÔNG CÓ CHẤT THẢI NGUY HẠI NHƯNG VẪN PHẢI ĐĂNG KÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI?I

hongbaochau

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MỌI NGƯỜI GIÚP MINH VỚI!
MINH LÀM CHO CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG. cÓ TRƯỜNG HỢP NHƯ VẦY NÈ BẠN CÔNG TY x ĐÃ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI NHƯNG THẬT CHẤT LƯỢNG CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA HỌ KHÔNG CÓ. vẬY CÁC BẠN CHO MÌNH HỎI mÌNH CÔNG TY ĐÓ CO PHẢI KÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI VỚI CÔNG TY CHUYÊN THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CTNH KO? VÀ HỌ CÓ PHẢI NỘP NHỮNG GIẤY TỜ CTNH CHO SỞ TNMT KO?
mONG CAC BAN GIUP MINH NHE!
 

lucky_lucky

Mầm xanh
Bài viết
24
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MỌI NGƯỜI GIÚP MINH VỚI!
MINH LÀM CHO CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG. cÓ TRƯỜNG HỢP NHƯ VẦY NÈ BẠN CÔNG TY x ĐÃ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI NHƯNG THẬT CHẤT LƯỢNG CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA HỌ KHÔNG CÓ. vẬY CÁC BẠN CHO MÌNH HỎI mÌNH CÔNG TY ĐÓ CO PHẢI KÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI VỚI CÔNG TY CHUYÊN THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CTNH KO? VÀ HỌ CÓ PHẢI NỘP NHỮNG GIẤY TỜ CTNH CHO SỞ TNMT KO?
mONG CAC BAN GIUP MINH NHE!

Sao lai có trường hợp kỳ vậy bạn. Vì k có CTNH thì đi dk chủ nguồn thải CTNH làm chi. Mà nếu đã k có thì làm sao dk dc vì trong đơn dk phải liệt kê tên-số lượng của CTNH đó phát sinh ra trong 1 tháng mà. Theo mình thì nếu k dk chủ nguồn thải thì khỏi phải ký hợp đồng hay làm báo cáo 6 tháng gửi cho Sở 1 lần. Còn đã lỡ dk rồi thì mình k chắc. Bạn nên gọi dt vô Sở TNMT nơi cty mà bạn cần tư vấn để hỏi cho chính xác nhất.:incense:
 

nguyennghia

Hạt giống tốt
Bài viết
3

vumoitruong

Cỏ 4 lá
Bài viết
64
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các chất thải nguy hại được quy định tại Quyết định 23 thì phải. Cứ căn vào đó xem đơn vị có phát sinh CTNH không? Tuy nhiên cứ căn theo hướng dẫn này thì tất cả mọi công ty đều có CTNH, chẳng qua là ít hay nhiều thôi.

Theo Thông tư 12/2006 hướng dẫn thì không giới hạn phát sinh bao nhiêu CTNH thì phải đăng ký.

Theo mình, các đơn vị có Bao cáo ĐTM, cam kết sau năm 2006 (tại thời điểm ấy hầu hết các báo cáo ĐTM đều đã đánh giá chi tiết về CTNH và yêu cầu Chủ đầu tư phải lập sổ đăng ký CTNH). Còn nếu đã hoạt động từ lâu, trong Báo cáo ĐTM, cam kết không có yêu cầu phải lập sổ khi nào thì cứ đợi mấy ông QLNN yêu cầu thì mình lập, nếu không yêu cầu thì cứ đợi đã.

Hiện tại địa phương mình rất nhiều cơ sở có phát sinh nhiều CTNH nhưng vẫn chưa có sổ đăng ký. Việc xác định mức độ CTNH loại * hay ** cũng khó.
 

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội

kuhungrom

Cây công nghiệp
Bài viết
106
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vấn đề ở đây lko phải là không có chất thải nguy hại mà là trung bình một tháng thì có ít quá, không tới 10 kg thì thế nào?Cty vẫn phải lập sổ đăng ký chủ nguồn thải, lượng chất thải thì ít, mặt bằng để chứa chất thải không nhiều, ký hợp đồng với cty xử lý không được thì phải làm sao đây.CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA
 

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vấn đề ở đây lko phải là không có chất thải nguy hại mà là trung bình một tháng thì có ít quá, không tới 10 kg thì thế nào?Cty vẫn phải lập sổ đăng ký chủ nguồn thải, lượng chất thải thì ít, mặt bằng để chứa chất thải không nhiều, ký hợp đồng với cty xử lý không được thì phải làm sao đây.CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA

Có bản dự thảo thông tư thay thế thông tư 12 rùi đó. theo quy định mơi thì 1 năm mà lượng CTNH phát sinh ít hơn 1.200 kg thì không phải đăng ký CTNH mô, bạn tham khảo thêm trong diễn đàn, có dự thảo thông tư upload len roi do
 

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội
scroll-topTop