kHÔNG CÓ CHẤT THẢI NGUY HẠI NHƯNG VẪN PHẢI ĐĂNG KÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI?I

can00can

Mầm 2 lá
Bài viết
26
Nơi ở
Phú Thọ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cac bạn ơi. Theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT thì nếu phát sinh 120kg lại ** và 600 kg loại * thì mới phải làm hồ sơ đăng ký CNT CTNH. Bây giờ Cơ quản quản lý chất thải nguy hại sẽ chỉ quản lý các doanh nghiệp nếu không phải làm sổ bằng các báo cáo năm. ngoài ra các doanh nghiệp thì phải làm báo cáo đột xuất (phát sinh 10kg **. 50 kg loại *) phần này quan trọng nha. Không các bố CSMT đến đè ra PHẠT là ok men.
 

yeumt

Mầm xanh
Bài viết
25
Nơi ở
436a/24 Đường 3/2, Phườ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vấn đề ở đây lko phải là không có chất thải nguy hại mà là trung bình một tháng thì có ít quá, không tới 10 kg thì thế nào?Cty vẫn phải lập sổ đăng ký chủ nguồn thải, lượng chất thải thì ít, mặt bằng để chứa chất thải không nhiều, ký hợp đồng với cty xử lý không được thì phải làm sao đây.CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA
Khoản 5, Điều 25 Thông tư 12/2011/TT-BTNMT: Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH
5. CTNH phải được nhanh chóng đưa đi xử lý. Trường hợp cần lưu giữ tạm thời CTNH quá thời hạn 06 (sáu) tháng do chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi, chưa tìm được chủ hành nghề QLCTNH phù hợp hoặc số lượng CTNH phát sinh quá thấp, chủ nguồn thải CTNH có trách nhiệm thông báo với CQQLCNT để biết bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo QLCTNH.
Thân!
 

ln_thao

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Dong Nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
"Theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT thì nếu phát sinh 120kg lại ** và 600 kg loại * thì mới phải làm hồ sơ đăng ký CNT CTNH" . Nhưng khối lượng CTNH phát sinh phải tính từ thời điểm Cty bắt đầu sản xuất đến thời điểm hiện tại, chứ không phải tính ước khối lượng CTNH phát sinh trung bình rồi cho rằng quá ít so với quy định mà Không lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là sai.
 
scroll-topTop