Ứng dụng Gom Rác GRAC

Khu bảo vệ

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Năm 1992, Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 của Hiệp hội bảo vệ Thiên nhiên thế giới (IUCN) về các Vườn Quốc gia và khu bảo vệ ở Caracas,Venezuela đã định nghĩa khu bảo vệ như sau:
Khu bảo vệ là một khu vực trên đất liền hay trên biển được sử dụng đặc biệt để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học và các tài nguyên thiên nhiên hoặc kết hợp với nuôi trồng và được quản lý bằng các biện pháp có hiệu quả.
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Năm 1992, Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 của Hiệp hội bảo vệ Thiên nhiên thế giới (IUCN) về các Vườn Quốc gia và khu bảo vệ ở Caracas,Venezuela đã định nghĩa khu bảo vệ như sau:
Khu bảo vệ là một khu vực trên đất liền hay trên biển được sử dụng đặc biệt để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học và các tài nguyên thiên nhiên hoặc kết hợp với nuôi trồng và được quản lý bằng các biện pháp có hiệu quả.
Vậy khu bảo vệ và khu bảo tồn có khác nhau không? về hình thức và quy mô thì sao?
 

Chủ đề mới

Top