Ứng dụng Gom Rác GRAC

Khu công nghiệp Hiệp Phước gây ô nhiễm chăng ?

K

kingkong

Guest
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đó kg phải là khói thải tử KCN Hiệp Phước mà từ Nhà Máy Nhiệt Điện Hiệp Phước - Công ty Liện Doanh này nằm ngoài sự quản lý của KCN hiệp Phước - Mặc dù ở rất gần (20m nhưng ngoài KCN)! Cty Điện Hiệp Phước chỉ chịu sự Quản lý của Sở TNMT thôi!:50:
 
Top