Khu Liên Hiệp Xử Lý Chất Thải Nam Sơn

nthung

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
ha noi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình đang cần phần tính toán phát thải CO2 từ nhà máy đốt rác,những bước nào phát thải CO2 và cách tính thế nào. Theo như mình được biết thì CO2 phát thải từ đốt dầu DO dùng cho lò đốt, CO2 phát thải từ đốt chất thải rắn, phát thải từ dầu DO dùng cho xe vận tải trong nội bộ nhà máy. Còn một phần nữa là CO2 phát thải từ việc tiêu thụ điện.
Ai có tài liệu tính toán thì gửi mình với (có thể là cho nhà máy chung chung hoặc phần tính toán của Nam Sơn cũng được).
Thanks mọi người, mail mình là: nthung28@gmail.com
 
scroll-topTop