KHử mùi hôi bằng dung dịch thuốc tím

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

gaithanhchuong

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bác. các bác cho e hỏi giùm tý a. E cũng vừa vào làm công nghệ xử lý nước thải nhà máy bia. Ở nhà máy e định khử mùi hôi bằng cách cho hấp thụ với dung dịch thuốc tím. E muốn hỏi xem có bác nào khử mùi hôi bằng thuốc tím chưa? hiệu quả khử mùi hôi của hệ thống như thế nào. Mong các hồi âm lại cho e với. e cảm ơn nhiều:022:
 

magic06

Cây công nghiệp
Bài viết
326
Nơi ở
ViệT NaM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bác. các bác cho e hỏi giùm tý a. E cũng vừa vào làm công nghệ xử lý nước thải nhà máy bia. Ở nhà máy e định khử mùi hôi bằng cách cho hấp thụ với dung dịch thuốc tím. E muốn hỏi xem có bác nào khử mùi hôi bằng thuốc tím chưa? hiệu quả khử mùi hôi của hệ thống như thế nào. Mong các hồi âm lại cho e với. e cảm ơn nhiều
Mới nghe thấy lần đầu^V^, hy vọng sẽ có hiệu quả cao:D
 
scroll-topTop