KHử mùi hôi bằng dung dịch thuốc tím

gaithanhchuong

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bác. các bác cho e hỏi giùm tý a. E cũng vừa vào làm công nghệ xử lý nước thải nhà máy bia. Ở nhà máy e định khử mùi hôi bằng cách cho hấp thụ với dung dịch thuốc tím. E muốn hỏi xem có bác nào khử mùi hôi bằng thuốc tím chưa? hiệu quả khử mùi hôi của hệ thống như thế nào. Mong các hồi âm lại cho e với. e cảm ơn nhiều:022:
 

magic06

Cây công nghiệp
Bài viết
326
Nơi ở
ViệT NaM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bác. các bác cho e hỏi giùm tý a. E cũng vừa vào làm công nghệ xử lý nước thải nhà máy bia. Ở nhà máy e định khử mùi hôi bằng cách cho hấp thụ với dung dịch thuốc tím. E muốn hỏi xem có bác nào khử mùi hôi bằng thuốc tím chưa? hiệu quả khử mùi hôi của hệ thống như thế nào. Mong các hồi âm lại cho e với. e cảm ơn nhiều
Mới nghe thấy lần đầu^V^, hy vọng sẽ có hiệu quả cao:D
 
scroll-topTop