Khử muối bằng màng lọc RO (thẩm thấu ngược)

Toàn Á

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khử mặn là một quá trình phân tách,được sử dụng để làm giảm hàm lượng muối hòa tan trong nước đến một mức độ có thể sử dụng. Tất cả quá trình khử muối liên quan đến ba loại chất lỏng: nước cấp mặn (nước lợ hoặc nước biển),nước độ mặn thấp và tập trung rất mặn (nước muối).
Nguồn nước cấp dịch muối được rút ra từ các nguồn như đại dương hoặc dưới đất. Nó được tách ra bởi quá trình khử muối thành hai dòng sản phẩm: độ mặn của nước thấp và dòng sản phẩm tập trung rất mặn.Việc sử dụng khử muối giúp vượt qua những nghịch lý của nhiều cộng đồng ven biển,đó là được tiếp cận với một nguồn cung cấp nước vô tận của nước mặn nhưng chưa tìm được cách để sử dụng nó. Mặc dù một số các chất hòa tan trong nước, chẳng hạn như canxi cacbonat, có thể được loại bỏ bằng cách xử lý hóa chất, thành phần phổ biến khác, như natri clorua, đòi hỏi các phương pháp kỹ thuật phức tạp hơn, được gọi chung là khử muối.Trong quá khứ, những khó khăn và chi phí loại bỏ các chất muối hòa tan khác nhau từ nước làm nước mặn là một nguồn thực tế không thể làm nước uống.Tuy nhiên, bắt đầu từ những năm 1950, khử muối bắt đầu xuất hiện và trở thành một biện pháp sử dụng thông thường,trong những hoàn cảnh nhất định.
Sản phẩm nước của quá trình khử muối thường là nước có ít hơn 500 mg / 1 chất rắn hòa tan,thích hợp cho sử dụng trong nước sinh hoạt,công nghiệp và nông nghiệp.

Mô tả kỹ thuật
Có hai loại màng được sử dụng để khử muối: màng lọc nước RO(màng thẩm thấu ngược) và điện phân (ED). Trong quá trình RO, nước từ một dung dịch muối bị áp lực tách ra khỏi muối hòa tan,chảy qua một màng nước thấm. Sự thấm (chất lỏng chảy qua màng) được kích thích chảy qua màng bởi sự khác biệt giữa áp lực được tạo ra giữa các nước cấp áp lực và các sản phẩm nước.Các nước cấp còn lại tiếp tục thông qua các bên áp lực của lò phản ứng như ngâm nước muối. Không có sưởi ấm hoặc giai đoạn thay đổi diễn ra. Nhu cầu năng lượng chủ yếu là cho các điều áp ban đầu của nước cấp. Để khử muối nước lợ điều hành phạm vi áp lực 250-400 psi, và cho nước biển khử muối 800-1000 psi.
Trong thực tế,nước cấp được bơm vào lỗ màng,chống lại màng,gây áp lực nó. Như các sản phẩm nước đi qua màng tế bào,các nước cấp còn lại và dung dịch mặn ngày càng trở nên tập trung hơn. Để làm giảm nồng độ của các muối hòa tan còn lại, một phần của giải pháp nước cấp, nước muối đậm đặc này được rút ra từ các thùng chứa.Nồng độ của các muối hòa tan trong nước cấp sẽ tiếp tục tăng, đòi hỏi năng lượng đầu vào ngày càng tăng để vượt qua những áp lực thẩm thấu tăng tự nhiên.
Một hệ thống thẩm thấu ngược bao gồm bốn thành phần chính / quy trình: (1) tiền xử lý, (2) áp, (3) tách màng, và (4) ổn định sau xử lý.
Tiền xử lý: Nước cấp đến là phải xử lý để tương thích với các màng bằng cách loại bỏ các chất rắn lơ lửng, điều chỉnh độ pH, và thêm một chất gây ngưỡng kiểm soát rộng gây ra bởi các thành phần như canxi sulfat.
Điều áp: Máy bơm tăng áp lực của nước cấp xử lý trước với một áp suất vận hành phù hợp với các màng tế bào và độ mặn của nước cấp.
Tách: Các màng thấm ngăn chặn việc thông qua các muối hòa tan trong khi cho phép các sản phẩm nước khử muối đi qua. Áp dụng nước cấp cho các kết quả lắp ráp màng trong một dòng sản phẩm nước ngọt và nước muối tập trung từ chối dòng. Bởi vì không có màng là hoàn hảo trong từ chối của muối hòa tan, một tỷ lệ nhỏ muối đi qua màng và vẫn còn trong nước sản phẩm. Màng lọc thẩm thấu ngược đến trong một loạt các cấu hình. Hai trong số các phổ biến nhất là vết thương xoắn ốc và màng sợi rỗng tốt (xem hình 17). Chúng thường được làm từ cellulose acetate, polyamit thơm, hay, hiện nay, bộ phim hợp chất polymer mỏng. Cả hai loại được sử dụng cho nước lợ và nước biển khử muối, mặc dù màng cụ thể và việc xây dựng các bình chịu áp suất thay đổi tùy theo áp suất vận hành khác nhau được sử dụng cho hai loại nước cấp.
Ổn định: Các sản phẩm nước từ lắp ráp màng thường đòi hỏi phải điều chỉnh pH và degasification trước khi được chuyển giao cho hệ thống phân phối để sử dụng làm nước uống. Sản phẩm đi qua một cột khí trong đó độ pH được nâng cao so với giá trị khoảng 5 đến một giá trị gần 7. Trong nhiều trường hợp, nước này được thải ra một bể nước lưu trữ để sử dụng sau.
Toàn bộ hệ thống màng có thể thiết kế lắp đặt thành hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết từ nước mặn(chủ yếu là nước biển).Đây là mô hình rất đáng được quan tâm ở Việt Nam,đặc biệt cho những vùng ven biển,vùng bị ngập mặn hay đảo xa.
Mức độ ứng dụng và hiệu quả kinh tế rõ rang là rất cao và có thể đưa vào quy mô thực hiện trên diện rộng-đã được Toàn Á thi công nhiều công trình đem lại hiệu quả trên mong đợi.
 
scroll-topTop