Khử sắt

tieudongta1388

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang vận hành hệ thống nước giếng như sau: Nước giếng --> (hóa chất: soda, alum, KMnO4, Clotine) bể lắng có thiết kế vật liệu đệm dạng tổ ong bằng nhựa (nước đi từ dưới lên thu bằng ống trên mặt bể lắng) --> Bồn lọc áp lực. Sau khi vận hành buổi sáng, ngưng hệ thống buổi tối sáng chạy lại. Ngày đầu tiên buổi sáng lớp nước trên mặt trong, ngày thứ hai lớp nước trên mặt chuyển sang màu đỏ (theo em nghĩ do kết tủa của sắt) nhưng sang ngày sau lại hết, 2 bữa sau lại chuyển màu như thế. Em không biết ngoài lý do kết tủa sắt còn có lý do nào khác không? Anh chị em có thể chỉ giáo vài chiêu không?
 
scroll-topTop