kiểm soát hóa chất trong HSE

môi trường

 • kiểm soát

  Bình chọn: 1 100.0%
 • bảo quản

  Bình chọn: 0 0.0%
 • vận hành

  Bình chọn: 0 0.0%
 • thiết lập MBO

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  1

phoamg

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại mình đang làm bên bộ phận SHE mình chưa có kinh nghiệm làm việc về bô phần này. Mình đang mình đang được sếp giao cho làm bài kiểm soát _ vận hành _ bảo quản hóa chất nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu. If vậy mà mình có thể nhò anh chị tư vấn cho mình phải làm như thế nào.Rất gấp đó anh chị. Cám ơn anh, chị.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
scroll-topTop