kiểm soát môi trường

ntnvjp

Mầm xanh
Bài viết
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mọi người trả lời giúp t đc k?
1. để kiểm soát ô nhiễm nước thải của nhà máy sản xuất bột ngọt cần sử dụng những chỉ tiêu gì? tác dụng của những chỉ tiêu đó?
2. xác định chiều cao giới hạn của nguồn thảu trong trường hợp nhà hẹp đứng độc lập ?
3. trình bày quá trình pha loãng nước thải với nguồn nước?
4. trình bày sự phân bố nồng độ chất bẩn theo chiều dài dòng chảy sau khi xả nước thải?
5.trong khí thải của ống khói lò luyện thép có những chất ô nhiễm gì? tác hại của các chất ô nhiễm này tới MT và sức khỏe của con ng?

6. trình bày ảnh hưởng của nhà cửa và công trình tới sự phân bố chất o nhiễm trong MT không khí?
7. trình bày quá trình phân hủy và chuyển hóa chất bẩn trong nguồn nước?
8. để kiểm soát ô nhiễm nước thải sinh hoạt đô thị cần sử dụng những chỉ tiêu gì? tác dụng của những chỉ tiêu đó?
9. sự lan truyền các chất ô nhiễm trong MT không khí phụ thuộc vào các yếu tố gì?
10. phương pháp kiểm soát ô nhiễm bụi từ ống khói lò nung của nhà máy xi măng?
 
scroll-topTop