Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Kiểm tra mức bùn trong bể UASB

Snow_wolf

Active Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tình hình là đag cần đo mức bùn hạt trong uasb, van chỉ nằm ở 50% nên k bit chính xác chiều cao bùn trong bể. K bít bà con nào có kinh nghiệm đo bùn kiểu này chưa?xin chỉ giáo :012:
Lỡ không có van lấy mẫu thì teo thôi.
Khoan tường đút ống dám làm không? Mà bể làm bằng vật liệu gì? :bemused:
 
#3
#4
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
8m, cái này dùng ống nhựa thì chắc là không ổn rồi.
Bùn thường lắng xuổng đấy bể, bạn có thể dùng cây gì đó chọc xuống khi nào thấy nặng tay thì đó bắt đầu là lớp bùn rồi.
Cách này chắc cũng không chính xác lắm nhưng cũng còn cách nào đầu.
Có cao nhân nào có cách gì hay hay thì cùng chia sẻ nào....:02::2:
 
Top