Ứng dụng Gom Rác GRAC

Kiểm tra mức bùn trong bể UASB

Snow_wolf

Active Member
#2
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Dùng ống nhựa?
Cụ thể đi bạn, bồn cao 8m đưa ống cũng hổng đơn giản và làm thế nào để giữ bùn trong ống?và làm sao để chính xác bùn vào là ngay mức chứ k phải do ở đâu đó chui vô?
Có thấy sensor đo mức bùn nhưng làm gì mà hoành tráng như thế đâu hiii
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
8m, cái này dùng ống nhựa thì chắc là không ổn rồi.
Bùn thường lắng xuổng đấy bể, bạn có thể dùng cây gì đó chọc xuống khi nào thấy nặng tay thì đó bắt đầu là lớp bùn rồi.
Cách này chắc cũng không chính xác lắm nhưng cũng còn cách nào đầu.
Có cao nhân nào có cách gì hay hay thì cùng chia sẻ nào....:02::2:
 
Top