Kiện gây ô nhiễm ra sao ?

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kiện gây ô nhiễm ra sao ?

Nói kiện 1 nhà máy gây ô nhiễm ư ? :fierce:
Cần thận vì có thể bạn sẽ bị đánh :pitiful: và truy lùng :embarrassing:
Nhưng công lý vẫn là công lý :expect: và topic này lập ra để chúng ta có thể bàn bạc về vấn đề này.

Sau khi đọc xong bài này những người yêu môi trường chúng ta có thêm kiến thức và niềm tin hơn trong hoạt động bảo vệ môi trường:infatuated:
Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu :001: vậy các bạn !
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
scroll-topTop