Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Kinh nghiệm xử lý mùi hôi tại xưởng sản xuất

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Ai có kinh nghiệm về xử lý mùi hôi tại xưởng sản xuất thì share với.

Các cách xử lý thông dụng theo lý thuyết như sau:
1 Thu gom bằng quạt hút và qua hệ thống xử lý
2 Phun nước chứa hóa chất xử lý
3 Thông gió ( phương pháp này không được ủng hộ)
.......................
:02:Nhờ bà con trao đổi để tìm ra cách tối ưu
 

Snow_wolf

Active Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Ai có kinh nghiệm về xử lý mùi hôi tại xưởng sản xuất thì share với.

Các cách xử lý thông dụng theo lý thuyết như sau:
1 Thu gom bằng quạt hút và qua hệ thống xử lý
2 Phun nước chứa hóa chất xử lý
3 Thông gió ( phương pháp này không được ủng hộ)
.......................
:02:Nhờ bà con trao đổi để tìm ra cách tối ưu
Thiết kế lại nơi sản xuất để có thể ngăn mùi hôi sau đó xử lí thằng cục bộ này cũng là một giải pháp
 
#4

Snow_wolf

Active Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Việc xử lý mùi ở các khu sản xuất có khi là một trong những biện pháp khó khăn để thực hiện nhất. Như mùi từ khu xử lý rác đang là vấn đề nan giải cho những người quản lý các khu xử lý rác(mùi phát tán ra xung quanh làm khó chụi cho ngừoi dân sống ở đây).
Thì phát mỗi người một cái khẩu trang than hoạt tính vậy :surrenders:
 

Chủ đề mới

Top