Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

hoangminhthao

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn cho mình hỏi, đơn vị khai thác khoáng sản có quyết định phê duyệt đề án CTPHMT với số tiền ký quỹ là 5 triệu năm 2008, sang 2011 hết hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, đơn vị tiếp tục gia hạn giấy phép và lập đề án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền ký quỹ là 20 triệu đồng, giờ đơn vị xin chuyển số tiền ký quỹ năm 2008 sang số tiền ký quỹ năm 2011 ở giấy phép gia hạn mới, vậy là họ chỉ phải nộp thêm 15 triệu thay vì 20 triệu, vậy có được không?và căn cứ vào đâu?các bạn giải thích giúp mình với
 
scroll-topTop