KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT [Bài giảng]

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu bài giảng kỹ thuật an toàn hóa chất, Đại học Tôn Đức Thắng, ngắn gon dễ hiểu.
Nội dung gồm

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG
CHƯƠNG II SỰ XÂM NHẬP VÀ ĐÀO THẢI CỦA HÓA CHẤT
CHƯƠNG III CÁC NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT
Chương IV DỰ PHÒNG NHIỄM ĐỘC - NGĂN NGỪA, XỬ LÝ SỰ CỐ HÓA CHẤT
CHƯƠNG V KTAT TRONG BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT
Chương VI QUẢN LÝ AN TOÀN HÓA CHẤT TẠI CƠ SỞ
 

Đính kèm

scroll-topTop