KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là tài liệu ngắn gọn đầy đủ xúc tích về kỹ thuật an toàn hóa chất.

Nội dung chính bao gồm:
- Văn bản pháp lý về an toàn hóa chất.
- Khái niệm về hóa chất
- Hiện trạng sử dụng HC
- Tác hại của hóa chất đối với cơ thể con người
- Nguy cơ cháy nổ liên quan đến hóa chất
- Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất
- Những nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý , kiểm soát và phòng ngừa tai nạn hóa chất
- Kiểm soát hệ thống
- Các biện pháp ứng phó với tình trạng khẩn cấp
 

Đính kèm

scroll-topTop