KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là tài liệu ngắn gọn đầy đủ xúc tích về kỹ thuật an toàn hóa chất.

Nội dung chính bao gồm:
- Văn bản pháp lý về an toàn hóa chất.
- Khái niệm về hóa chất
- Hiện trạng sử dụng HC
- Tác hại của hóa chất đối với cơ thể con người
- Nguy cơ cháy nổ liên quan đến hóa chất
- Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất
- Những nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý , kiểm soát và phòng ngừa tai nạn hóa chất
- Kiểm soát hệ thống
- Các biện pháp ứng phó với tình trạng khẩn cấp
 

Đính kèm

  • KY thuat an toan hoa chat.rar
    1.6 MB · Lượt xem: 544
scroll-topTop