Kỹ thuật kích ống ngầm

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bác có nhìn thấy mấy cái lô cốt xinh đẹp ngoài đường không, nếu ống thoát nước thải nằm ở vị trí gần mặt đất thì có thể đào đào .......và bới ...bới được :chair:.
Nhưng nếu cống thoát nước nằm ở vị trí 10 mét thì sao? Không lẽ cũng đào, máy nào mà đào cho nổi. Từ đó nảy sinh công nghệ kích ống ngầm CCTV

Muốn thấy tận mắt công nghệ này thì bạn ra đường Trần Hưng Đạo xin đơn vị thi công cho xem, nhìn xuống sâu chóng mặt quá cẩn thận té rớt xuống thì nguy to :gaolbird:
[VIDEO]http://www.allenwatson.com/anims/AB.wmv[/VIDEO]​
 
scroll-topTop