LÁ CHUỐI THAY THẾ BÁT, ĐĨA NHỰA

leeahnjun

Cây công nghiệp
Bài viết
279
Nơi ở
Tp Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
LÁ CHUỐI THAY THẾ BÁT, ĐĨA NHỰA

Quận Baksa ở Assam - Đông Bắc Ấn Độ đã áp dụng một cách mới để tránh xa nhựa bằng cách phục vụ thức ăn trên lá chuối. Baksa đã chủ động loại bỏ nhựa sử dụng một lần và đang thúc đẩy mọi người tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng lá chuối thay thế.

Những lá chuối này có sẵn dễ dàng trong các làng ở dạng đĩa và bát cho bất kỳ dịp nào.
71178985_405817156791746_2712276163866132480_n (26).png

Các quan chức năng của địa phương cũng đang thúc đẩy mọi người tiết kiệm tiền bằng cách không mua đĩa nhựa và sử dụng lá chuối thay thế, chúng có thể phân hủy hoàn toàn.

St
 
scroll-topTop