Ứng dụng Gom Rác GRAC

làm thế nào để chắn dầu hiệu quả?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Giả sử như sau:
Chất thải công nghiệp từ trong sx chảy ra bể 1, dc bơm tiếp sang bể chứa 2 rồi mới bơm sang bể xử lý, giả sử trong sx bị rỉ dầu chảy lẫn vào máng nước thải mà vào lúc đêm hoặc nhiều dầu thì làm thế nào để chặn dầu k cho nó lên bể xử lý?
Xin cảm ơn mn ạ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top